Truy cập

Hôm nay:
4
Hôm qua:
62
Tuần này:
66
Tháng này:
1373
Tất cả:
172387

Ý kiến thăm dò

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ TTĐU TUẦN THỨ 51 NĂM 2020

Ngày 14/12/2020 00:00:00

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ TTĐU TUẦN THỨ 51 NĂM 2020

HUYỆN ỦY NÔNG CỐNG LỊCH CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ TTĐU TUẦN THỨ 51 NĂM 2020

ĐẢNG ỦY XÃ TẾ NÔNG

Thứ

Ngày

Đ/c Lê Viết Hanh

Đ/c Nguyễn Văn Hiệp

Thứ 2 ( 14/12)

sáng

Họp Ban chấp hành ( HTT2 )

Họp Ban chấp hành ( HTT2 )

Chiều

Dự hội nghị triển khai xây dựng tuyến kênh nội đồng thôn châu sơn, thịnh lạc ( HTT2)

dự hội nghị triển khai xây dựng tuyến kênh nội đồng thôn châu sơn, thịnh lạc ( HTT2)

Thứ 3 ( 15/12)

Sáng

Thăm và làm việc với Ban quản lý Đền Tam Giang

Tập huấn tại Trung tâm chính trị huyện

Chiều

Dự Hội nghị triển khai công tác sản xuất vụ chiêm xuân năm 2021 ( TTHTCĐ)

Tập huấn tại Trung tâm chính trị huyện

Thứ 4 ( 16/12)

Sáng

Dự hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng AN (TTHTCĐ)

Tập huấn tại Trung tâm chính trị huyện

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Tập huấn tại Trung tâm chính trị huyện

Thứ 5 ( 17/12)

Sáng

Họp hội đồng nhân dân huyện

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp hội đồng nhân dân huyện

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6 ( 18/12 )

Sáng

Họp hội đồng nhân dân huyện

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp hội đồng nhân dân huyện

Làm việc tại cơ quan

Thứ 7 ( 19/12)

Trực lãnh đạo cơ quan

Chủ nhật ( 20/12)

Trực lãnh đạo cơ quan

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ TTĐU TUẦN THỨ 51 NĂM 2020

Đăng lúc: 14/12/2020 00:00:00 (GMT+7)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ TTĐU TUẦN THỨ 51 NĂM 2020

HUYỆN ỦY NÔNG CỐNG LỊCH CÔNG TÁC CỦA BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ TTĐU TUẦN THỨ 51 NĂM 2020

ĐẢNG ỦY XÃ TẾ NÔNG

Thứ

Ngày

Đ/c Lê Viết Hanh

Đ/c Nguyễn Văn Hiệp

Thứ 2 ( 14/12)

sáng

Họp Ban chấp hành ( HTT2 )

Họp Ban chấp hành ( HTT2 )

Chiều

Dự hội nghị triển khai xây dựng tuyến kênh nội đồng thôn châu sơn, thịnh lạc ( HTT2)

dự hội nghị triển khai xây dựng tuyến kênh nội đồng thôn châu sơn, thịnh lạc ( HTT2)

Thứ 3 ( 15/12)

Sáng

Thăm và làm việc với Ban quản lý Đền Tam Giang

Tập huấn tại Trung tâm chính trị huyện

Chiều

Dự Hội nghị triển khai công tác sản xuất vụ chiêm xuân năm 2021 ( TTHTCĐ)

Tập huấn tại Trung tâm chính trị huyện

Thứ 4 ( 16/12)

Sáng

Dự hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng AN (TTHTCĐ)

Tập huấn tại Trung tâm chính trị huyện

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Tập huấn tại Trung tâm chính trị huyện

Thứ 5 ( 17/12)

Sáng

Họp hội đồng nhân dân huyện

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp hội đồng nhân dân huyện

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6 ( 18/12 )

Sáng

Họp hội đồng nhân dân huyện

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp hội đồng nhân dân huyện

Làm việc tại cơ quan

Thứ 7 ( 19/12)

Trực lãnh đạo cơ quan

Chủ nhật ( 20/12)

Trực lãnh đạo cơ quan

Người tốt, việc tốt