Truy cập

Hôm nay:
42
Hôm qua:
183
Tuần này:
891
Tháng này:
6385
Tất cả:
236753

Ý kiến thăm dò

cộng đồng dân cư

Ngày 20/11/2020 14:47:13

Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Tế Tân vào xã Tế Nông để thành lập xã Tế Nông mới. Sau sáp nhập, xã Tế Nông có tất cả 10 đơn vị hành chính cấp thôn: Đạt Tiến 1, Đạt tiến 2; Đông Hưng; Yên Nông; Nhân Nhượng; Đại Đức; Tế Độ; Hợp Nhất; Châu sơn; Thịnh Lạc.

Xã Tế Nông nằm ở phía Đông Bắc huyện Nông Cống, có diện tích 12,58 km2, dân số tự nhiên là 2512 hộ với 8572 nhân khẩu.Vị trí địa lý: Phía Đông giáp huyện Quảng Xương, Phía Tây giáp các xã Minh Nghĩa, Tế Lợi, Trung Chính, Tế Thắng; Phía Nam giáp xã Minh Khôi; Phía Bắc giáp xã Hoàng Giang và xã Hoàng Sơn.

xã có tuyến Đường kinh tế Nghi Sơn - Sao Vàng và tuyến đường kết nối Nông Cống - Quảng Xương cùng tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua.

Trước khi sáp nhập, xã Tế Tân có diện tích 5,72 km², dân số là 3.196 người, với 6 đơn vị hành chính cấp thôn; Xã Tế Nông có diện tích 6,86 km2, dân số là 5.376 người, gồm 4 thôn.

Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Tế Tân vào xã Tế Nông để thành lập xã Tế Nông mới. Sau sáp nhập, xã Tế Nông có tất cả 10 đơn vị hành chính cấp thôn: Đạt Tiến 1, Đạt tiến 2; Đông Hưng; Yên Nông; Nhân Nhượng; Đại Đức; Tế Độ; Hợp Nhất; Châu sơn; Thịnh Lạc.

Xã Tế Nông nằm ở phía Đông Bắc huyện Nông Cống, có diện tích 12,58 km2, dân số tự nhiên là 2512 hộ với 8572 nhân khẩu.Vị trí địa lý: Phía Đông giáp huyện Quảng Xương, Phía Tây giáp các xã Minh Nghĩa, Tế Lợi, Trung Chính, Tế Thắng; Phía Nam giáp xã Minh Khôi; Phía Bắc giáp xã Hoàng Giang và xã Hoàng Sơn.

xã có tuyến Đường kinh tế Nghi Sơn - Sao Vàng và tuyến đường kết nối Nông Cống - Quảng Xương cùng tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua.

Trước khi sáp nhập, xã Tế Tân có diện tích 5,72 km², dân số là 3.196 người, với 6 đơn vị hành chính cấp thôn; Xã Tế Nông có diện tích 6,86 km2, dân số là 5.376 người, gồm 4 thôn.

Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Tế Tân vào xã Tế Nông để thành lập xã Tế Nông mới. Sau sáp nhập, xã Tế Nông có tất cả 10 đơn vị hành chính cấp thôn: Đạt Tiến 1, Đạt tiến 2; Đông Hưng; Yên Nông; Nhân Nhượng; Đại Đức; Tế Độ; Hợp Nhất; Châu sơn; Thịnh Lạc.

Người tốt, việc tốt