Truy cập

Hôm nay:
26
Hôm qua:
64
Tuần này:
356
Tháng này:
1107
Tất cả:
164676

Ý kiến thăm dò

Hội Đồng Nhân Dân xã

Ngày 03/11/2020 00:00:00

Phó chủ tịch, Trưởng ban kinh tế, Ban pháp chế HĐND XÃ TẾ NÔNG

1. Ông Lê Đông Ngàn
Chức Vụ: PCTHĐND
SĐT: 0973902146

2. Bà Lê Thị Hà

Chức vụ: Trưởng ban kinh tế xã hội

SĐT:0369612965

3. Ông Ngô Văn Chước

Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế

SĐT: 0362880810

1. Ông Lê Đông Ngàn
Chức Vụ: PCTHĐND
SĐT: 0973902146

2. Bà Lê Thị Hà

Chức vụ: Trưởng ban kinh tế xã hội

SĐT:0369612965

3. Ông Ngô Văn Chước

Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế

SĐT: 0362880810

Người tốt, việc tốt