Truy cập

Hôm nay:
6
Hôm qua:
88
Tuần này:
241
Tháng này:
866
Tất cả:
170206

Ý kiến thăm dò

Lịch công tác tuần thứ 51 của thường trực UBND xã Tế Nông

Ngày 14/12/2020 00:00:00

Lịch công tác tuần thứ 51 của thường trực UBND xã Tế Nông

ỦY BAN NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND XÃ TUẦN THỨ 51 NĂM 2020

XÃ TẾ NÔNG

Thứ

Ngày

Đ/c Lê Hùng Đỉnh

Đ/c phạm Văn Hoàn

Đ/c Lê Văn Kiều

Thứ 2 ( 14/12)

sáng

Họp Ban chấp hành ( HTT2 )

Họp Ban chấp hành ( HTT2 )

Họp Ban chấp hành ( HTT2 )

Chiều

Họp triển khai xây dựng tuyến kênh nội đồng thôn châu sơn, thịnh lạc ( HTT2)

Họp triển khai xây dựng tuyến kênh nội đồng thôn châu sơn, thịnh lạc ( HTT2)

Dự họp tổng kết chi bộ thôn Hợp Nhất

Thứ 3 ( 15/12)

Sáng

Họp kiểm điểm cán bộ công chức ( HTT2)

Họp kiểm điểm cán bộ công chức ( HTT2 )

Họp kiểm điểm cán bộ công chức ( HTT2 )

Chiều

Họp triển khai công tác sản xuất vụ chiêm xuân năm 2021 ( TTHTCĐ)

Họp triển khai công tác sản xuất vụ chiêm xuân năm 2021 ( TTHTCĐ)

Họp triển khai công tác sản xuất vụ chiêm xuân năm 2021 ( TTHTCĐ)

Thứ 4 ( 16/12)

Sáng

Họp tổng kết công tác Quốc phòng AN (TTHTCĐ)

Họp tổng kết công tác Quốc phòng AN (TTHTCĐ)

Họp tổng kết công tác Quốc phòng AN (TTHTCĐ)

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5 ( 17/12)

Sáng

Họp hội đồng nhân dân huyện

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp hội đồng nhân dân huyện

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6 ( 18/12 )

Sáng

Họp hội đồng nhân dân huyện

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp hội đồng nhân dân huyện

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 7 ( 19/12)

Trực lãnh đạo cơ quan

Chủ nhật ( 20/12)

Trực lãnh đạo cơ quan

Lịch công tác tuần thứ 51 của thường trực UBND xã Tế Nông

Đăng lúc: 14/12/2020 00:00:00 (GMT+7)

Lịch công tác tuần thứ 51 của thường trực UBND xã Tế Nông

ỦY BAN NHÂN DÂN LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND XÃ TUẦN THỨ 51 NĂM 2020

XÃ TẾ NÔNG

Thứ

Ngày

Đ/c Lê Hùng Đỉnh

Đ/c phạm Văn Hoàn

Đ/c Lê Văn Kiều

Thứ 2 ( 14/12)

sáng

Họp Ban chấp hành ( HTT2 )

Họp Ban chấp hành ( HTT2 )

Họp Ban chấp hành ( HTT2 )

Chiều

Họp triển khai xây dựng tuyến kênh nội đồng thôn châu sơn, thịnh lạc ( HTT2)

Họp triển khai xây dựng tuyến kênh nội đồng thôn châu sơn, thịnh lạc ( HTT2)

Dự họp tổng kết chi bộ thôn Hợp Nhất

Thứ 3 ( 15/12)

Sáng

Họp kiểm điểm cán bộ công chức ( HTT2)

Họp kiểm điểm cán bộ công chức ( HTT2 )

Họp kiểm điểm cán bộ công chức ( HTT2 )

Chiều

Họp triển khai công tác sản xuất vụ chiêm xuân năm 2021 ( TTHTCĐ)

Họp triển khai công tác sản xuất vụ chiêm xuân năm 2021 ( TTHTCĐ)

Họp triển khai công tác sản xuất vụ chiêm xuân năm 2021 ( TTHTCĐ)

Thứ 4 ( 16/12)

Sáng

Họp tổng kết công tác Quốc phòng AN (TTHTCĐ)

Họp tổng kết công tác Quốc phòng AN (TTHTCĐ)

Họp tổng kết công tác Quốc phòng AN (TTHTCĐ)

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5 ( 17/12)

Sáng

Họp hội đồng nhân dân huyện

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp hội đồng nhân dân huyện

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6 ( 18/12 )

Sáng

Họp hội đồng nhân dân huyện

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp hội đồng nhân dân huyện

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 7 ( 19/12)

Trực lãnh đạo cơ quan

Chủ nhật ( 20/12)

Trực lãnh đạo cơ quan

Người tốt, việc tốt