Truy cập

Hôm nay:
57
Hôm qua:
48
Tuần này:
144
Tháng này:
3394
Tất cả:
187573

Ý kiến thăm dò

danh sách cán bộ, công chức UBND xã

Ngày 03/11/2020 14:02:51

Danh sách can bộ, công chức UBND xã

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ TẾ NÔNG

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

1.

Lê Hùng Đỉnh

Chủ tịch UBND

0988482547

2.

Phạm Văn Hoàn

Phó CT UBND

0912585148

3.

Lê Văn Kiều

Phó CT UBND (2)

0963141306

4.

Trần Mạnh Cường

Trưởng công an

0976564666

5

Đỗ Hoài Tuấn

Chỉ huy trưởng QS

0962995198

6.

Nguyễn Thị Hương

Công chức VP

0987507042

7.

Phạm Văn Dương

Công chức VP-TK

0983764678

8.

Hoàng Thị Phương

Công chức ĐC- XD - NN

0968735229

9.

Mã Lương Trường

Công chức TP-HT

0913338908

10.

Phạm Thị Minh Hằng

Công chức TP-HT

0348999796

11.

Phạm Thị Thái

Công chức VHXH

0975425635

12.

Lê Văn Diện

Công chức LĐ-TBXH

0968480636

13.