Truy cập

Hôm nay:
77
Hôm qua:
183
Tuần này:
926
Tháng này:
6420
Tất cả:
236788

Ý kiến thăm dò

Lịch sử hình thành xã Tế Nông

Ngày 09/11/2020 00:00:00

Lịch sử hình thành xã Tế Nông luôn gắn liền với lịch sử huyện Nông Cống. Qua nhiều thay đổi địa giới và theo sách tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ XIX, được biên soạn vào thời Nguyễn thì thời gian này huyện Nông Cống có 9 tổng và hai phường thủy cơ bến sông tất cả có 215 thôn,sở ,sách, phường, tộc.

Lịch sử hình thành xã Tế Nông luôn gắn liền với lịch sử huyện Nông Cống. Qua nhiều thay đổi địa giới và theo sách tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ XIX, được biên soạn vào thời Nguyễn thì thời gian này huyện Nông Cống có 9 tổng và hai phường thủy cơ bến sông tất cả có 215 thôn,sở ,sách, phường, tộc.

Các làng của Tế Nông thuộc tổng Cao Xá thời kỳ này tổng Cao Xá có 54 xã,thôn trong đó có thôn Thịnh Lạc, thôn An Cảo ( sau đổi thành thôn An Quả) , thôn Quan Hoạch, thôn Hà Khẩu, thôn Thượng thuộc xã Nghĩa Trai……

Sau cách mạng Tháng Tám ( tháng 12 năm 1945)nhà nước có quyết định đổi đơn vị tổng, thành lập đơn vị hành chính cấp xã, năm làng của xã Tế nông ngày nay thuộc xã Đại Độ.

Đến năm 1947, đơn vị xã có sự thay đổi, ghép các xã nhỏ thành xã lớn, theo đó xã Tân Dân, xã Cao Phong sáp nhập thành xã Tân Dân. Đến năm 1948, tiếp tục ghép xã Tân Dân và xã Đại Độ thành xã Tế Nông.

Đến năm 1954 xã Tế nông được chia thành 4 xã : Tế Nông, Tế Tân, Tế Thắng, Tế Lợi. xã Tế Nông (mới) chính thức được thành lập

Tế Nông là một xã thuộc huyện Nông Cống - một huyện đồng bằng châu thổ đã có con người cư trú và khai khẩn đất đai, dựng làng từ thời văn hóa Đông Sơn (cách ngày nay khoảng 2000 năm).

Bên cạnh đó cùng với sự hình thành và phát triển của cộng đồng làng xã,Tế Nông còn sở hữu và lưu giữ một vốn văn hóa dân gian đặc sắc. Đó là nền tảng tạo nên nét văn hóa của truyền thống làng quê Việt Nam nói chung và Tế Nông nói riêng. Tiêu biểu như các đền thờ, Miếu thờ thần, chùa, giếng làng…. Làng nào cũng có những sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ và tục thờ cúng tổ tiên, thờ thổ công, thờ những người có công xây dựng, bảo vệ làng xóm, người có công với quê hương, đất nước….

Lịch sử hình thành xã Tế Nông luôn gắn liền với lịch sử huyện Nông Cống. Qua nhiều thay đổi địa giới và theo sách tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ XIX, được biên soạn vào thời Nguyễn thì thời gian này huyện Nông Cống có 9 tổng và hai phường thủy cơ bến sông tất cả có 215 thôn,sở ,sách, phường, tộc.

Các làng của Tế Nông thuộc tổng Cao Xá thời kỳ này tổng Cao Xá có 54 xã,thôn trong đó có thôn Thịnh Lạc, thôn An Cảo ( sau đổi thành thôn An Quả) , thôn Quan Hoạch, thôn Hà Khẩu, thôn Thượng thuộc xã Nghĩa Trai……

Sau cách mạng Tháng Tám ( tháng 12 năm 1945)nhà nước có quyết định đổi đơn vị tổng, thành lập đơn vị hành chính cấp xã, năm làng của xã Tế nông ngày nay thuộc xã Đại Độ.

Đến năm 1947, đơn vị xã có sự thay đổi, ghép các xã nhỏ thành xã lớn, theo đó xã Tân Dân, xã Cao Phong sáp nhập thành xã Tân Dân. Đến năm 1948, tiếp tục ghép xã Tân Dân và xã Đại Độ thành xã Tế Nông.

Đến năm 1954 xã Tế nông được chia thành 4 xã : Tế Nông, Tế Tân, Tế Thắng, Tế Lợi. xã Tế Nông (mới) chính thức được thành lập

Tế Nông là một xã thuộc huyện Nông Cống - một huyện đồng bằng châu thổ đã có con người cư trú và khai khẩn đất đai, dựng làng từ thời văn hóa Đông Sơn (cách ngày nay khoảng 2000 năm).

Bên cạnh đó cùng với sự hình thành và phát triển của cộng đồng làng xã,Tế Nông còn sở hữu và lưu giữ một vốn văn hóa dân gian đặc sắc. Đó là nền tảng tạo nên nét văn hóa của truyền thống làng quê Việt Nam nói chung và Tế Nông nói riêng. Tiêu biểu như các đền thờ, Miếu thờ thần, chùa, giếng làng…. Làng nào cũng có những sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ và tục thờ cúng tổ tiên, thờ thổ công, thờ những người có công xây dựng, bảo vệ làng xóm, người có công với quê hương, đất nước….

Người tốt, việc tốt