Truy cập

Hôm nay:
20
Hôm qua:
183
Tuần này:
869
Tháng này:
6363
Tất cả:
236731

Ý kiến thăm dò

tiềm năng phát triển

Ngày 18/12/2020 00:00:00

tiềm năng phát triển của xã Tế Nông

Hiện nay xã Tế Nông có diện tích là 12,58km2, trong đó đất nông nghiệp 738,14 ha, đất phi nông nghiệp 505,91ha, các loại đất khác là 14,47ha. Dân số là 8454 người , 2564 hộ được chi thành 10 đơn vị hành chính cấp thôn. Xã có tuyến đường Nghi Sơn Sao Vàng và đường kết nối Nông Cống Quảng Xương đi qua Từ đó tạo điều kiện cho Tế Nông có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế - văn hóa xã hội và giao lưu với các địa phương lân cận.

Với những lợi thế trên về diện tích, lao động, dân cư là tiềm năng và lợi thế lớn đối xã Tế Nông trong phát triển kinh tếphát triển nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao;phát triển các khu dịch vụ công nghiệp, đưa xã Tế Nông trở thành trong số những trung tâm kinh tế lớn của huyện trong tương lai.

Hiện nay xã Tế Nông có diện tích là 12,58km2, trong đó đất nông nghiệp 738,14 ha, đất phi nông nghiệp 505,91ha, các loại đất khác là 14,47ha. Dân số là 8454 người , 2564 hộ được chi thành 10 đơn vị hành chính cấp thôn. Xã có tuyến đường Nghi Sơn Sao Vàng và đường kết nối Nông Cống Quảng Xương đi qua Từ đó tạo điều kiện cho Tế Nông có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế - văn hóa xã hội và giao lưu với các địa phương lân cận.

Với những lợi thế trên về diện tích, lao động, dân cư là tiềm năng và lợi thế lớn đối xã Tế Nông trong phát triển kinh tếphát triển nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao;phát triển các khu dịch vụ công nghiệp, đưa xã Tế Nông trở thành trong số những trung tâm kinh tế lớn của huyện trong tương lai.

Người tốt, việc tốt