Truy cập

Hôm nay:
46
Hôm qua:
48
Tuần này:
133
Tháng này:
3383
Tất cả:
187562

Ý kiến thăm dò

Chiều ngày 04/11/2020 ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Nông Cống đã tổ chức đoàn thẩm định danh hiệu “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”đối với xã Tế Nông.

Ngày 04/11/2020 00:00:00

Chiều ngày 04/11/2020 ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Nông Cống đã tổ chức đoàn thẩm định danh hiệu “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”đối với xã Tế Nông.

Chiều ngày 04/11/2020 ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Nông Cống đã tổ chức đoàn thẩm định danh hiệu “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”đối với xã Tế Nông.

Xã Tế Nông có diện tích 12,58km2 gồm 10 thôn ,4 đơn vị trường học ,tạm Y tế xã, 2564 hộ với 8454 người . Thực hiện tiêu chí “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Tế Nông tập trung vận động người dân giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa , xây dựng thiết chế văn hóa và phát triển thể thao ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa ở các thôn, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, đến nay đời sống nhân dân được nâng cao tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm. “Gia đình văn hóa” được nâng cao rõ rệt năm 2019 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 82% năm 2020 đạt 84% tăng 2% so với năm 2019.

Qua kiểm tra thực tế tại 10 thôn, đoàn đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tế Nông sau thời gian thực hiện tiêu chuẩn xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa tạo sự đồng thuận hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, tiếp tục chỉnh trang nhà văn hóa-khu thể thao thôn. 100% thành viên đoàn thẩm định biểu quyết công nhận xã Tế Nông đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Chiều ngày 04/11/2020 ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Nông Cống đã tổ chức đoàn thẩm định danh hiệu “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”đối với xã Tế Nông.

Đăng lúc: 04/11/2020 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 04/11/2020 ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Nông Cống đã tổ chức đoàn thẩm định danh hiệu “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”đối với xã Tế Nông.

Chiều ngày 04/11/2020 ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Nông Cống đã tổ chức đoàn thẩm định danh hiệu “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”đối với xã Tế Nông.