Truy cập

Hôm nay:
39
Hôm qua:
48
Tuần này:
126
Tháng này:
3376
Tất cả:
187555

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng1.003521Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội2
2hủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình1.000132Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội2
3Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân2.001661Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội2
4Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 1.004441Lĩnh vưck: Giáo dục và đào tạo2
5Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập1.004492Lĩnh vưck: Giáo dục và đào tạo2
6Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại1.004443Lĩnh vưck: Giáo dục và đào tạo2
7Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập1.004485Lĩnh vưck: Giáo dục và đào tạo2
8giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)2.001810Lĩnh vưck: Giáo dục và đào tạo2
9Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản1.0054402
10Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm1.000954Lĩnh vực: Văn hóa cơ sở2
11Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa1.001120Lĩnh vực: Văn hóa cơ sở2
12Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng1.001776Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội2
13Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh)1.004269Lĩnh vực: Đất đại2
14Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu1.006798Lĩnh vực: Đất đại2
15Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất1.006803Lĩnh vực: Đất đại2
16Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.1.006890Lĩnh vực: Đất đại2
17Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất1.006878Lĩnh vực: Đất đại2
18Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận1.006815Lĩnh vực: Đất đại2
19Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.1.006883Lĩnh vực: Đất đại2
20ấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu1.006898Lĩnh vực: Đất đại2
21Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.1.006903Lĩnh vực: Đất đại2
22Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý1.006959Lĩnh vực: Đất đại2
23Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất.1.007119Lĩnh vực: Đất đại2
24Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền1.007121Lĩnh vực: Đất đại2
25thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân1.007123Lĩnh vực: Đất đại2

Người tốt, việc tốt